skip to Main Content
Historische vertellingen over krachtige vrouwen

De gewijde woning: in elke kamer een godin

In de hindoeïstische geloofstraditie is het vereren van diverse goden en godinnen heel gewoon. In India en omstreken worden regelmatig tempels bezocht en wordt er dagelijks geofferd aan de in de tempel aanwezige goden- en godinnenbeelden.

Polytheïstische geloofstradities

In lang vervlogen tijden, nog voordat de Europese landen werden gekerstend, was er in het Westen ook sprake van polytheïsme: op verscheidene plaatsen in Europa werden meerdere goden en godinnen vereerd. Zo werd het oud-Griekse pantheon bevolkt door goden en godinnen als Zeus, Poseidon, Demeter, Hestia en Artemis, terwijl de Romeinen goden als Jupiter, Vulcanus, Mars, Flora, Diana en Silvanus vereerden. Maar ook de Kelten en de Germanen beschikten over een eigen pantheon.

Mythologieën

Aan elke god(in) werd indertijd een bepaalde functie toegekend: zo waren er moedergodinnen, oppergoden, vruchtbaarheidsgoden, goden die over de zee heersten, bosgoden, godinnen van de jacht, godinnen van huis & haard, oorlogsgoden en ga zo maar door. Alle goden en godinnen speelden een heldenrol in de bij de polytheïstische geloofstraditie behorende mythen: gebeurtenissen die in een ver en vaag verleden lijken te hebben plaatsgevonden. Naar alle waarschijnlijkheid hebben deze gebeurtenissen zich in de astrale wereld afgespeeld en kunnen daarom niet daadwerkelijk ‘historisch’ genoemd worden.

Religieuze beleving

Terwijl in het monotheïsme sprake is van één God die doorgaans aangesproken wordt met ‘Heer’, zien we in het polytheïsme een meer gelijkmatige verdeling van vrouwelijke en mannelijke godenpersonages. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de meeste vrouwen zich in de monotheïstische geloofstradities vaak buitengesloten voelen. De ware religieuze beleving gaat aan hen voorbij, omdat ze zich niet kunnen vereenzelvigen met het monotheïstische (mannelijke) godsbeeld. De innerlijke kracht van de vrouw wordt op die manier in de kiem gesmoord.

Vrouwen hebben godinnen nodig

Vrouwen hebben een vrouwelijk godsbeeld nodig om toegang te verkrijgen tot hun innerlijke kracht, die tegenwoordig bij de meeste vrouwen slechts latent aanwezig is. Vrouwen uit de oudheid werden geïnspireerd door de godinnen waarmee ze zichzelf konden vereenzelvigen en waaruit ze enorme kracht putten. Maar ook de moderne vrouw kan haar innerlijke kracht opeisen. Een simpele manier is om (letterlijk) ruimte te maken voor de innerlijke godin.

Ingelijste godinnenposters

Indien we ons als vrouw willen laten inspireren door een (of meerdere) godinnen zouden we in elke kamer van onze woning afbeeldingen van godinnen aan de wand kunnen hangen. Op deze manier wijden we onze woning aan de godinnen waarmee we op dat moment de meeste affiniteit hebben en worden we voortdurend herinnert aan onze innerlijke kracht. In boeken en op het internet zijn prachtige voorstellingen van godinnen te vinden. Deze afbeeldingen kunnen worden uitvergroot en uitgeprint. De verkregen godinnenposters kunnen vervolgens ingekaderd worden met elegante fotolijsten om een waardig effect te creëren.

Wissellijsten

Wanneer we behoefte hebben aan een flinke portie moed en onbevreesdheid, voelen we ons wellicht het meest aangetrokken tot de dappere Keltische oorlogsgodin Morrigan. Na bijvoorbeeld een scheiding verlangen we waarschijnlijk het meest naar vrijheid en onafhankelijkheid. De godinnen Artemis en Diana zijn dan een goede bron van inspiratie. Omdat het leven gekenmerkt wordt door veranderingen waardoor we steeds weer andere behoeftes hebben, zullen de godinnen in onze woning mee veranderen. Wissellijsten zijn daarom het meest geschikt voor dit voortdurende transformatieproject.

Back To Top