skip to Main Content
Historische vertellingen over krachtige vrouwen

De wederopbouw van de godinnentempel in Iran

In het huidige Iran bevinden zich twee tempels die gelinkt worden aan de watergodin Anahita uit lang vervlogen tijden. Zij was waarschijnlijk een van de belangrijkste oud-Perzische godinnen. Anahita wordt tevens genoemd in de Avesta, het religieuze geschrift van het Zoroastrianisme, de oud-Perzische godsdienst.

De tempel in Kangavar

Een van de twee tempels van Anahita is te vinden in het westen van Iran, te Kangavar. In de zomer van 2021 zijn archeologen begonnen aan de wederopbouw van dit historische monument. Helaas beschikken deze werklieden (nog) niet over bedrijfswagens met de beproefde inrichting van Worksystem.be zoals wij die inmiddels in Europa kennen. De zeer bruikbare producten die verkrijgbaar zijn bij Worksystem.be ondersteunen de diverse archeologische (graaf)werkzaamheden en zorgen ervoor dat de wederopbouw van historische monumenten vlot geschiedt.

Koning Artaxerxes II

Het was waarschijnlijk koning Artaxerxes II die zijn onderdanen opdracht gaf tot het bouwen van de beide tempels van Anahita. Hij heerste over het oud-Perzische rijk in de eerste helft van de 4e eeuw voor Christus. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de tempels uit die tijd dateren. Door de eeuwen heen is de tempel te Kangavar diverse malen gereconstrueerd.

Back To Top