skip to Main Content
Historische vertellingen over krachtige vrouwen

De verloren matriarchale samenleving van weleer

Al eeuwenlang leven we als mensheid in een patriarchale samenleving. Een patriarchaat is een systeem waarin mannen (automatisch) een leidende rol krijgen toebedeeld, zowel op sociaal als op economisch en politiek gebied. Deze sociale structuur is gebaseerd op een patrilineaire afstamming waarbij de familielijn van de vader bepalend is. In onze cultuur is dat bijvoorbeeld te merken aan het gebruik van achternamen: kinderen krijgen bij de geboorte in de meeste gevallen de achternaam van hun vader mee – hoewel dit tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger.

Archeologisch onderzoek

Wijlen historica en archeologe Nannie de Vries (1943-2012) heeft gedurende haar leven een aantal wetenschappelijke onderzoeken en archeologische vondsten gedaan. Op basis daarvan is zij tot de veronderstelling gekomen dat onze hedendaagse samenleving, die op een patriarchale manier is ingericht, in een ver verleden voorafgegaan is door een matriarchaat, waarin sprake was van een matrilineaire afstamming.

Omstreeks 12.000 jaar geleden moet de overgang van de matriarchale samenleving naar een patriarchaal systeem hebben plaatsgevonden volgens een groot aantal antropologen en archeologen. Het matriarchaat werd onder meer gekenmerkt door een Moedergodin-cultus. Men vereerde een Goddelijke Moeder die zowel de goden als de mensen had geschapen.

Back To Top