Website van het MVVN Website van ZAMI
Website van het IIAV

Op ‘Haar Geschiedenis’ vertellen vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst verhalen over hun leven. De verhalen roepen een beeld op van krachtige, zelfbewuste vrouwen die in verschillende situaties en werelden steeds opnieuw hun plek weten te veroveren.

Naast fragmenten uit levensverhalen zijn er korte items opgenomen over belangrijke historische momenten in de geschiedenis van vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst. Ook vindt u er informatie over vrouwen die een pioniersrol hebben vervuld in hun geschiedenis.

De interviewfragmenten en de tekst items kunt u zoeken op datum, op thema, op persoonsnaam. ‘Haar Geschiedenis’ is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen ZAMI (zelforganisatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen), de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN), het (voormalige)  Indisch Huis en Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis(Voormailg IIAV)

De verhalen en items over de geschiedenis van vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst werden geschreven door desk researchers en interviewers afkomstig uit de ‘eigen’ groep.

 

© Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis
Alle items, verhalen en foto’s die op deze site staan mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aletta (voormalig IIAV).

   
 

Projectteam
Tilly Vriend, projectmanager

Helen Sumter, initiator van het project
Yvette Kopijn-Adidi, inhoudelijk projectleider

Stuurgroep:

 • Twie Tjoa (Zami)
 • Najoua el Yakoubi(MVVN)
 • Esther Captain (voormalig Indisch Huis)

Interviewers:
 • Jane Haridat
 • Astrid Runs
 • Twie Tjoa
 • Geneviève van Velzen
 • Fatima Idrissi
 • Esmae el Yakoubi
 • Nadia Bouras
 • Karima Achmadouch
 • Yvette Kopijn-Adidi

Desk researchers:
 • Astrid Runs
 • Nadia Bouras
 • Marcel Herrebrugh

Babette Roelandschap, Public Relations
Nanda Crucq, redactie teksten

Ontwerp website: Lydie Polak, Silver Key Webdesign

 

‘Haar geschiedenis’ is mede mogelijk gemaakt door:

 • het Oranjefonds
 • VSBfonds
 • de Mondriaan Stichting,
 • Mama Cash
 • Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost ‘Wij Amsterdammers'